Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza III

Koniec wymiany sieci wod.-kan. w ul. Kalinowej

22 maja 2012 r. zakończyły się prace na ul. Kalinowej. Mieszkańcy os. Stałego zyskali blisko 3 km nowego wodociągu i 0,5 km nowej kanalizacji. Prace zakończyły się 31 maja i kosztowały spółkę wodociągową 1,5 mln zł. Roboty budowlane prowadzone były na całej długości ul. Kalinowej, od skrzyżowania z ulicą Katowicką, dalej przez skrzyżowanie z ul. Starowiejską, aż do jej końca.